Добре дошли!

Намери продукти по

Автор

ISBN

ISSN

Година

Нови книги

«1 2 3»

Продукти

Математика за кандидат-студенти

Тази книга е предназначена за всички кандидат-студенти за специалностите с приемен изпит по математика.
Цена: 15.00лв.
Брой:

Математика - част втора

Учебникът е предназначен за студентите от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика с чужд език и за специалността Начална училищна педагогика в Педагогическия колеж – гр. Добрич.
Цена: 10.00лв.
Брой:

Методи за решаване на задачи от училищен курс по алгебра

Настоящото ръководство е предназначено за дисциплината Училищен курс по алгебра и Методи за решаване на задачи в специалността Педагогика на обучението по математика и информатика.
Цена: 10.00лв.
Брой:
Цена: 13.00лв.
Брой:

Основи на финансите

Учебникът „Основи на финансите” разглежда основните теоретични положения, които служат за разбиране на финансите на всяка обособена икономическа единица, извършваща управление на пари.
Цена: 14.00лв.
Брой:

Статистическо моделиране на вероятностни разпределения с Excel

Учебникът "Статистическо моделиране на вероятностни разпределения с Ехсе1" е предназначен за студентите от всички инженерни и икономически специалности в ШУ "Епископ Константин Преславскн" и РУ "Ангел Кънчев", както и за други студенти, изследователи и докторанти, нуждаещи се от въведение в обработката на данни от наблюдения. Той обхваща първата част от курса по "Статистика" и е плод на дългогодишната преподавателска и научна работа на авторите в страната и в чужбина.
Цена: 25.00лв.
Брой:

Традиционни и иновационни подходи в социалната педагогика

Сборникът „Традиционни и иновационни подходи в социалната педагогика“ е съставен от публикации-продукт на научните изследвания на докторанти и пост-докторанти по проект на катедра Социална педагогика на тема „Иновации в социалната педагогика“ № РД-10-568/27.02.2017 г.
Цена: 0.00лв.
Брой:

TEMPUS FUGIT

Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Стоян Витлянов
Цена: 0.00лв.
Брой:

Изучаване на частите на речта в/чрез текста

Помагалото съдържа задачи, които могат да подпомогнат усвояването на функциите на думата в текста; изучаването на класовете думи както в техните парадигмални характеристики, така и в синтагматичните им взаимодействия и валентности. Помагалото е предназначено за ученици от четвърти до осми клас включително. По преценка на учителите може да се ползва и за други възрастови групи ученици.
Цена: 0.00лв.
Брой:

От текста към действието и от действието към текста

Настоящото помагало е опит да се представят и анализират разнообразни идеи за работа с текста – най-висшата езикова и основна комуникативна единица, средището на индиректната комуникативност на изграждащите го типове и класове думи в ролята на негови конституенти. Помагалото съдържа две части и приложение.
Цена: 0.00лв.
Брой:
«1 2 3» Страница 1 от 3