Добре дошли!

Намери продукти по

Автор

ISBN

Година

Нови книги

« 12»

Продукти

Основи на финансите

Учебникът „Основи на финансите” разглежда основните теоретични положения, които служат за разбиране на финансите на всяка обособена икономическа единица, извършваща управление на пари.
Цена: 14.00лв.
Брой:

Статистическо моделиране на вероятностни разпределения с Excel

Учебникът "Статистическо моделиране на вероятностни разпределения с Ехсе1" е предназначен за студентите от всички инженерни и икономически специалности в ШУ "Епископ Константин Преславскн" и РУ "Ангел Кънчев", както и за други студенти, изследователи и докторанти, нуждаещи се от въведение в обработката на данни от наблюдения. Той обхваща първата част от курса по "Статистика" и е плод на дългогодишната преподавателска и научна работа на авторите в страната и в чужбина.
Цена: 25.00лв.
Брой:

Стилистика

Учебното пособие представя основния кръг от проблеми, включени в университетския курс по стилистика, като отчита съвременното състояние на изследванията в тази област на поз-нанието. Направен е опит да се построи една интегрирана теория на стилистиката във връзка с актуалните съвременни реалности на речевата комуникация.
Цена: 20.00лв.
Брой:
« 12» Страница 2 от 2