Добре дошли!

Намери продукти по

Автор

ISBN

ISSN

Година

Национална сигурност

« 12 3 4»

Продукти

Цена: 13.00лв.
Брой:
Цена: 13.00лв.
Брой:

Система и политика на националната сигурност

Учебникът е предназначен за студентите от специалност "Национална сигурност", като изгражда фундамент на базата на знаничта в основните направления, определящи политиката и системата на националната сигурност.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Система на МВР. Ред и Сигурност

Учебникът се вписва в подготовката на специалисти, които да познават системата на МВР, законовите основания за взаимодействие и действията на различните звена. Учебникът предлага база от знания в основните направления, определящи структурата, задачите и функциите на МВР и интегрирането му с гражданското общество за защита на националната сигурност.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Информационни системи и сигурност

Учебникът е предназначени за студенти, записани в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение по специалност "Национална сигурност". Авторите са си поставили задачата чрез него да формират у студентите от тази специалност строг поглед и необходимите знания по проблемите, свързани със създаването и сигурността на информационните системи.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Мениджмънт на системите за сигурност

Настоящото учебно пособие е предназначено за студентите от специалността "Национална сигурност". То е написано в съответсвие с учебната програма на курса по "Мениджмънт на системите за сигурност"
Цена: 13.00лв.
Брой:
Цена: 13.00лв.
Брой:

Държавно регулиране на образованието, науката и културата

Изложението в учебника е съобразено със състоянието на българското законодателство към 25 април 2005г., като тази дата, разбира се, не е избрана случайно.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Конституционно право на Република България

Настоящият учебник е предназначен за студенти от дистанционна форма на обучение за образователна степен "магистър". Най-общо в учебника са представени основните институти на конституционното право.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Гражданска защита

Учебникът е предназначен за целенасочено обучение на специализирани кадри за разбиране на стандартите, процедурите и прилагането на технологиите за управление на различни структури при планирането и провеждането на спасителни и хуманитарни операции както в страната, така и в международен мащаб.
Цена: 13.00лв.
Брой:
« 12 3 4» Страница 2 от 4