Добре дошли!

Намери продукти по

Автор

ISBN

ISSN

Година

Национална сигурност

« 1 23 4»

Продукти

Информационни и психологически операции

Учебникът е предназначен за студентите от специалността Национална сигурност.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Отбранително-мобилизационна подготовка

Учебникът е предназначен за студенти от специалност "Национална сигурност" при Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
Цена: 13.00лв.
Брой:
Цена: 13.00лв.
Брой:

Защита при бедствия, аварии и катастрофи

През последните години на XX и началото на XXI век политиката за защита от бедствия, аварии и катастрофи е основен приоритет за много държави в света, включително и за България.
Цена: 0.00лв.
Брой:

Основи на охранителната дейност

В създадения глобален пазар посегателствата и заплахите за сигурността на бизнес организациите са с висока степен на неопределеност, проявяват се в сложна взаимозависимост и са трудно предвидими, поради което пораждат редица проблеми, касаещи oцеляването, гарантирането нa сигурността, запазването на конкурентното предимство и тяхното развитие. В тази връзка бизнесът все повече се ориентира към използването на услугите на частните охранителни дружества за запазването на своите активи и предотвратяването на последиците от престъпни деяния.
Цена: 0.00лв.
Брой:

Философия на западния модел за сигурност през XXI век

На фона на тази събитийна скоротечност моят интерес е насочен към силата, която доминираше в периода след падането на Берлинската стена. САЩ в стратегическо партньорство с Обединена Европа определяха световния дневен ред, опирайки се на двата основни стълба в своето развитие – либералната демокрация и пазарната икономика.
Цена: 0.00лв.
Брой:

Демократичен контрол на сектора за сигурност

В условията на световна криза на международната сигурност все по-осъзната и актуална се явява необходимостта от осъществяване на ефективен контрол над организациите от сектора за сигурност на отделната държава. Прилагането на тези основополагащи принципи в практиката на публичния мениджмънт се постига посредством оптимизиране на управленската отговорност в посока осъществяване на адекватен и ефективен вътрешен, парламентарен, обществен и граждански контрол над организациите за сигурност.
Цена: 0.00лв.
Брой:
Цена: 0.00лв.
Брой:
Цена: 0.00лв.
Брой:
Цена: 0.00лв.
Брой:
« 1 23 4» Страница 3 от 4