Добре дошли!

Намери продукти по

Автор

ISBN

ISSN

Година

География и туризъм

«1 2 3»

Продукти

Природна география на континентите

Авторите на настоящичт учебник са дългогодишни преподаватели в катедра "География и туризъм" към ШУ "Епископ Константин Преславски". Учебникът е написан съгласно програмата на лекционния курс по учебната дисциплина "Природна география на континентите" за всички форми на обучение по специалност "Туризъм". Настоящото издание може да се ползва и от студенти, обучаващи се в специалностите "География и биология" и "История и география", както и от студенти в други висши училища, където се изучава дисциплината "Природна география на континентите".
Цена: 15.00лв.
Брой:

Туризмът в балканските страни

Учебникът "Туризмът в балканските страни" е предназначен за студентите от специалностите"Туризъм" при ШУ"Епископ Константин Преславски".
Цена: 15.00лв.
Брой:

Дипломатически протокол и церемониали

Учебникът "Дипломатически протокол и церемониали" третира проблемите на външния израз и формите на проявление на всяка една дипломатическа акция, независимо от неиното естество и значимост.Учебникът ще даде възможност на студентите от специалностите "Туризъм" и "Публична администрация" да се запознаят с правилата и нормите на поведение и други изисквания на дипломатическия протокол и церемониали.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Спортна анимация в туризма

В предлаганата книга се разглеждат същността, характеристиката и видовете анимация в туризма. Проследява се генезисът на спортната анимация и нейните теоретични основи. Особено внимание се обръща на спортно-анимационната дейност в планинските и морските курорти, където се приемат основните туристически потоци.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Екология

Учебникът е адресиран конкретно към студентите от специалност Туризъм на висшите училища и колежите и всички онези, които изучават учебната дисциплина Екология.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Обща геодемография

Учебникът е предназначен за студенти от специалността "Туризъм" при Шуменския университет "Еписпкоп Константин Преславски"
Цена: 13.00лв.
Брой:
Цена: 13.00лв.
Брой:

География на туризма

В учебникът са разгледани темите: Икономически показатели в туризма; География на туризма в европейския регион; География на туризма в Американския регион и др.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Социална психология и туристическо поведение

Учебникът е опит да се представят редица социално-психологически проблеми, които трябва да се познават добре от студентите, подготвящи се за специалисти в професии, за които взаимоотношенията, формирани в процесите на междуличностното обшуване, са определящи.
Цена: 13.00лв.
Брой:
Цена: 5.00лв.
Брой:
«1 2 3» Страница 1 от 3