Добре дошли!

Намери продукти по

Автор

Физика

«1»

Продукти

Матматически методи на физиката и биологията

Учебникът е предназначен основно за студентите от специалността "Биология и Физика", за които разглежданите математични методи имат определено значение и за тях те представляват задължителна учебна дисциплина.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Метеорология

Учебникът е предназначен за студентите от специалностите м"Астрономи" и "Физика", в чийто учебен план е включена като задължителна едноименната дисциплина, както и за студентите от специалностите "Биология и география", "Екология", "Химия и опазване на природната среда", "Физика и математика" и "Химия и физика", на които метеорологията се предлага като избираема дисциплина.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Астрономията - минало, настояще и бъдеще

Учебникът е предназначен за студентите от специалност Астрономия, които изучават дисциплината "Въведение в астрономията". Учебникът ще бъде полезен и на всички, които се интересуват от логиката на развитието на астрономическите идеи и инструменти от девността до наши дни, както и от нерешените проблеми и предизвикателствата пред астрономичта в началото на третото хилядолетие.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Океанология

Учебникът е предназначен за студентите от специалностите "Астрономия", "Физика", "География и биология", "Туризъм" и "Екология", в чийто учебен план е включена като избираема едноименната дисциплина. Учебникът ще бъде полезен и на всички, които се интересуват от явленията в Световния океан и искат да разберат причините, които ги пораждат.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Увод в плазмената астрофизика

Книгата е написана на базата на четените от автора лекции по физика на плазмата и плазмена астрофизика в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Предназначена е за студентите от специалностите "Физика", "Астрономия", "Физика и математика", "Химия и физика", "Биология и физика" - бакалавърска степен, "Астрофизика" - магистърска степен.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Променливи звезди

Учебникът е предназначен за студентите от специалността "Астрономия", в чийто учебен план е включена като задължителна едноименната дисциплина, както и за студентите от специалностите "Физика", "Физика и математика" и "Химия и физика", на които се предлага като избираема дисциплина.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Теоретична механика

Учебникът е предназначен за студентите от специалностите "Физика", "Астрономия", "Физика и математика" и "Химия и физика", в чийто учебен план е включена като задължителна едноименната дисциплина.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Геофизика

Учебникът е предназначен за студентите от специалностите "Астрономия", "Физика", "Геодезия", "География" и "Географика и биология", в чийто учебен план е включена като избираема едноименната дисциплина. Учебникът ще бъде полезен и на всички, които се интересуват от явленията на нашата планета и искат да разберат причините, които ги пораждат.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Планетарна физика

Този учебник съдържа лекциите, които автора няколко години чете на студентите от специалността Физика в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"Основната идея е да се дефинират фундаменталните планетарни характеристики на Земята като планета ос Слънчевата система, потопена в слънчевата плазма.
Цена: 13.00лв.
Брой:
«1» Страница 1 от 1

Мини количка

Количката е празна.

Валута