Добре дошли!

Намери продукти по

Автор

ISBN

ISSN

Година

Икономика

« 12 3 4»

Продукти

Цена: 15.00лв.
Брой:

Основи на финансите

Учебникът „Основи на финансите” разглежда основните теоретични положения, които служат за разбиране на финансите на всяка обособена икономическа единица, извършваща управление на пари.
Цена: 14.00лв.
Брой:
Цена: 13.00лв.
Брой:

Организационно поведение

Учебното пособие е втората част от комплекса учебно- методически материали по дисциплината Организационно поведение за специалност Икономика на Шуменски университет.
Цена: 15.00лв.
Брой:

Валутни курсове и финансова стабилност

Финансовата стабилност на световната икономика е тясно свързана с функционирането на международната валутна система. Валутните курсове оказват влияние върху ценовата конкурентноспособност на националните производства, стойността на чуждестранните стоки и услуги, решенията за инвестиране в други страни.
Цена: 0.00лв.
Брой:

Търговска дейност и търговска сделка

Дейността на всеки търговец е съсредоточена в покупко-продажба на стоки и/или услуги. Той купува една стока при една цена, прави я достъпна за употреба от страна на консуматора, чрез транспортирането, и я продава на последния при една по-висока цена, за да реализира печалба.
Цена: 0.00лв.
Брой:

Сборник с тестове по управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните организации

Мотивът да бъде съставен и публикуван настоящия сборник е продиктуван от факта, че в последните години се откриха нови научни специалности, като „Управление на образованието”, „Образователен мениджмънт”, „Управле-ние на образованието в предучилищни и училищни инсти-туции”, които попадат в професионалното направление „Теория и управление на образованието”.
Цена: 0.00лв.
Брой:

Успешният ръководител Самомениджмънт на училищния директор

Изследванията в сферата на управлението на училището се диференцират в зависимост от съдържанието на изучаваните теми. Една част от тях са посветени на изучаването и формирането на лидерски, субективни качества на „добрия” ръководител.
Цена: 0.00лв.
Брой:

Икономика на социалната сфера

Настоящият учебник е плод на дългогодишната практическа и преподавателска работа на автора в областта на икономиката, и в частност на икономиката на социалната сфера.
Цена: 0.00лв.
Брой:

Проектът-стратегически и етични ракурси

В съвременните социално-икономически условия жизнено важно за организациите е да проучват и използват разнообразни възможности, съобразно съществуващите условия и собствените си компетенции. В този аспект управлението на проекти се възприема като перспективна дейност, осигуряваща конкурентоспособност и растеж чрез възможностите за донорско финансиране.
Цена: 0.00лв.
Брой:
« 12 3 4» Страница 2 от 4