Добре дошли!

Намери продукти по

Автор

ISBN

ISSN

Година

Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

Университетско издателство

Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

388

продукти

«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10»

Продукти

Особености на енергетичния метаболизъм при бактерии и архебактерии

В учебника са показани съвременни сведения за енергетичния метаболизъм на микроорганизмите.
Цена: 15.00лв.
Брой:

Корпоративни финанси

Корпоративните финанси са част от широката сфера на парични отношения, наричани финанси. Разглеждат се предметът на корпоративните финанси, ролята на финансовия мениджмънт и какво е значението за финансите на различните форми, в които могат да се организират деловите единици, наречени фирми.
Цена: 13.00лв.
Брой:
Цена: 13.00лв.
Брой:

Ръководство за упражнения по кадастър

Ръководството е предназначено за студенти от специалност Геодезия в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, но може да бъде полезно за всички, които изучават кадастър.
Цена: 10.00лв.
Брой:

Природна география на континентите

Авторите на настоящичт учебник са дългогодишни преподаватели в катедра "География и туризъм" към ШУ "Епископ Константин Преславски". Учебникът е написан съгласно програмата на лекционния курс по учебната дисциплина "Природна география на континентите" за всички форми на обучение по специалност "Туризъм". Настоящото издание може да се ползва и от студенти, обучаващи се в специалностите "География и биология" и "История и география", както и от студенти в други висши училища, където се изучава дисциплината "Природна география на континентите".
Цена: 15.00лв.
Брой:

Компютърна и мрежова сигуност

Целта на този учебник е студентите да получат знания по проблемите на компютърната и мрежова сигурност и за тяхното решаване в държавни и частни фирми при организацията на защитата.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Изобразителната дейност на деца с умствена изостаналост

Монографията е насочена към проучване на същността и ролята на изобразителната дейност рисуване за осигуряване на максимална корекция на недостатъците в общото развитие на децата с умствена изостаналост, да развие зрително-двигателната координация на техните движения, изобразителните им умения, качествата на личността и на познавателните и психическите процеси.
Цена: 0.00лв.
Брой:
Цена: 13.00лв.
Брой:

Математика за кандидат-студенти

Тази книга е предназначена за всички кандидат-студенти за специалностите с приемен изпит по математика.
Цена: 15.00лв.
Брой:
Цена: 0.00лв.
Брой:
«1 2 3 4 5 6 7 8 9 10» Страница 1 от 39