Добре дошли!

Намери продукти по

Автор

ISBN

Година

Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

Университетско издателство

Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

160

продукти

« 1 2 3 45 6 7 8 9 10»

Продукти

Цена: 10.00лв.
Брой:
Цена: 10.00лв.
Брой:

Математика - част втора

Учебникът е предназначен за студентите от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика с чужд език и за специалността Начална училищна педагогика в Педагогическия колеж – гр. Добрич.
Цена: 10.00лв.
Брой:
Цена: 13.00лв.
Брой:

English on your own - Part 2

Учебникът е предназначен предимно за дистанционно обучение, но би могъл да се използва от всички, които изучават английски език самостоятелно и имат една първоначална граматична основа, представена в първата част на учебника.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Практически курс по четене и свирене на хорови партитури

Пособието „Практически курс по четене и свирене на хорови
партитури” е предназначено за студенти обучаващи се в специалност „Педагогика на обучението по музика”.
Цена: 10.00лв.
Брой:
Цена: 5.00лв.
Брой:
Цена: 5.00лв.
Брой:

Астрономията - минало, настояще и бъдеще

Учебникът е предназначен за студентите от специалност Астрономия, които изучават дисциплината "Въведение в астрономията". Учебникът ще бъде полезен и на всички, които се интересуват от логиката на развитието на астрономическите идеи и инструменти от девността до наши дни, както и от нерешените проблеми и предизвикателствата пред астрономичта в началото на третото хилядолетие.
Цена: 13.00лв.
Брой:
Цена: 5.00лв.
Брой:
« 1 2 3 45 6 7 8 9 10» Страница 5 от 16