Добре дошли!

Намери продукти по

Автор

ISBN

ISSN

Година

Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

Университетско издателство

Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"

347

продукти

« 3 4 5 6 78 9 10 11 12»

Продукти

География на туризма

В учебникът са разгледани темите: Икономически показатели в туризма; География на туризма в европейския регион; География на туризма в Американския регион и др.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Счетоводство и контрол

Учебникът е предназначен за студентите, изучаваши дисциплината "Счетоводство и контро", включена в учебния план на различните специалности на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Той може да се ползва и от други учащи се и лица, интересуващи се от проблемите на счетоводството и контрола.
Цена: 13.00лв.
Брой:
Цена: 5.00лв.
Брой:

Съвременни аспекти на системата „Обучение по география“

Настоящото изследване има теоретичен и практико-приложен характер. То е свързано с част от проблемите, които трябва да се решават при реализиране на съвременното географско образование в средното училище.

Цена: 0.00лв.
Брой:

Социална психология и туристическо поведение

Учебникът е опит да се представят редица социално-психологически проблеми, които трябва да се познават добре от студентите, подготвящи се за специалисти в професии, за които взаимоотношенията, формирани в процесите на междуличностното обшуване, са определящи.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Управление на човешките ресурси

Управлението на човешките ресурси е теория и практика, която непрекъснато се развива и усъвършенства.В системата на организационното управление това е най-динамично променящата се подсистема, призвана да допринесе за успеха и ефективността, за повишаване на конкурентноспособността на организацията.
Цена: 13.00лв.
Брой:

Еволюция на концепцията за сигурност

Настоящото учебно пособие е предназначено за студентите от специалността Национална сигурност. То е написано в съответствие с учебната програма на дисциплината Еволюция на концепцията за национална сигурност.
Цена: 13.00лв.
Брой:
Цена: 5.00лв.
Брой:
Цена: 0.00лв.
Брой:
Цена: 0.00лв.
Брой:
« 3 4 5 6 78 9 10 11 12» Страница 8 от 35