Добре дошли!

Дата: 2018-01-03

Том четвърти от поредицата IN HONOREM на Факултета по хуманитарни науки към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

бе представен официално в Университета. Той е посветен на 70-годишнината на проф. д-р Стоян Витлянов.

Изданието е продължение на традицията, следвана от научното звено за отбелязване на кръгли годишнини на изтъкнати негови членове.

Без съмнение, юбилярят проф. Стоян Витлянов е един от тях. През последните 25 години утвърденият специалист в областта на средновековната българска археология

е неделима част от научния, преподавателски и административен живот на Факултета по хуманитарни науки. Проф. Витлянов е бил декан на

Факултета в периода 2002-2008 г.От 2013 г. е професор по археология. Основните му научни интереси са археология, етноархеология,

занаятчийски производства, въоръжение и стопанска археология.

Снимка на Университетско издателство "Епископ Константин Преславски".