Добре дошли!

За нас

През 1993 година Университетско издателството “Епископ Константин Преславски“ е получило удостоверение

за присъждане на международен книжен номер от националната ISBN агенция.

Издателството е наследник на основаната през 1978 г. печатна база, превърнала се в основно структурно звено на Университета. 

Основната дейност на Издателството е ориентирана главно към издаването на учебници, учебни помагала, годишници,

сборници от различни научни конференции,монографии, автореферати и също така материали, свързани с ежедневното функциониране на Университета.

Едновременно с това се изпълняват и външни поръчки.