Добре дошли!

Сборник с тестове по управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните организации

Код: 142
Сборник с тестове по управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните организации
Описание

Мотивът да бъде съставен и публикуван настоящия сборник е продиктуван от факта, че в последните години се откриха нови научни специалности, като „Управление на образованието”, „Образователен мениджмънт”, „Управле-ние на образованието в предучилищни и училищни инсти-туции”, които попадат в професионалното направление „Теория и управление на образованието”.

Продуктови детайли

Автор: Недялко Колев
Формат: A5
ISBN: 978-619-201-101-7
Година: 2016
Цена: 0.00лв.
Брой:
Изпрати на приятел Оцени продукта Добави в списъка с желания
Мотивът да бъде съставен и публикуван настоящия сборник е продиктуван от факта, че в последните години се откриха нови научни специалности, като „Управление на образованието”, „Образователен мениджмънт”, „Управле-ние на образованието в предучилищни и училищни инсти-туции”, които попадат в професионалното направление „Теория и управление на образованието”. Основна съставна част от управленския процес се свързва с управлението на човешките ресурси. Не може да се отрече, че като цяло в това тематично направление има богата научна литература, но може да се каже, че по отношение на управлението на човешките ресурси в образованието, литературните източ-ници имат необходимост от обогатяване. Сферата на обра-зованието има своите специфични особености и в този сми-съл е наложително да се премине от общото към частното, за да се придобие по-голяма аналитичност и яснота.
Автор: Недялко Колев