Добре дошли!

Управление на риска

Код: 147
Управление на риска
Описание

Монографичният труд има за цел да разкрие същността на риска, причините за възникването му и да предложи инструментариум за неговото управление, на чиято основа да се вземат рационални управленски решения при бедствия, водещи до постигане на приемливи резултати при дадено ниво на риск или до неговото минимизиране.

Продуктови детайли

Автор: Доника Диманова
Формат: A5
ISBN: 978-619-201-095-9
Научен редактор: проф. дтн инж. Борислав Йорданов Беджев
Година: 2016
Цена: 0.00лв.
Брой:
Изпрати на приятел Оцени продукта Добави в списъка с желания
Монографичният труд има за цел да разкрие същността на риска, причините за възникването му и да предложи инструментариум за неговото управление, на чиято основа да се вземат рационални управленски решения при бедствия, водещи до постигане на приемливи резултати при дадено ниво на риск или до неговото минимизиране. Реалният анализ на състоянието за сигурност показва, че все още съществуват редица предизвикателства, свързани с осигуряване условията за управлението на риска във всички нива на управление в организациите, както и ангажиментите от страна на държавата за политиката свързана с управление на риска на глобално, национално, регионално и местно ниво. Това предопределя интереса и значението на управлението на риска, като се акцентира върху ефективното ограничаване на рисковете и намаляване на въздействията им, възникнали в резултат на природни явления и крупни промишлени аварии.
Автор: Доника Диманова