Добре дошли!

Речевото поведение на учителя като експерт оценител на ученически писмени текстове в обучението по български език и литература

Код: 345
Речевото поведение на учителя като експерт оценител на ученически писмени текстове в обучението по български език и литература
Описание

В съвременното общество комуникативната компетентност, езиковата грамотност, лингвистичният капитал (определян като владеене на езика и отношение към него) се извеждат като катализатори на успешната обмяна на информация в процесите на личностно, социално и професионално развитие на човешкия индивид.

Продуктови детайли

Автор: Снежанка Георгиева
Формат: А5
ISBN: 978-619-201-222-9
Научен редактор: ИВА СИМЕОНОВА
Цена: 0.00лв.
Брой:
Изпрати на приятел Оцени продукта Добави в списъка с желания
В съвременното общество комуникативната компетентност, езиковата грамотност, лингвистичният капитал (определян като владеене на езика и отношение към него) се извеждат като катализатори на успешната обмяна на информация в процесите на личностно, социално и професионално развитие на човешкия индивид. Характерният за информационното общество текстов обмен е характеристика и на съвременната образователна парадигма. Обучението по различни учебни предмети се осъществява в педагогически дискурс чрез комуникация във вид на продукция и рецепция на устни и писмени текстове от различен формат и характер. Текстът заема основно място и в обучението по български език и литература. В това обучение той е предмет на анализ/интерпретация, цел на образователния процес, средство за постигане на набелязани цели и желани резултати, ресурс при реализиране на оценъчни дейности. Възможността за постигане на водещите цели на обучението по български език и литература (свързани с развитието на ключовата компетентност общуване на роден език) е в пряка зависимост от осъзнатостта на един от същностните аспекти на това обучение – реализирането му в педагогически дискурс, основаващ се върху свързаността на текстове.
Автор: Снежанка Георгиева