Кръстоносните походи на Владислав Варненчик от 1443 – 1444 година (по писмени и археологически данни)

Невян Митев

Кръстоносните походи на Владислав Варненчик от 1443 – 1444 г. съвсем основателно привличат вниманието както на свидетелите на онази знаменателна епоха, в която се случват, така и на поколения изследователи от модерната и съвременната историческа наука.