За нас

През 1993 година Университетско издателството “Епископ Константин Преславски“ получава удостоверение за присъждане на международен книжен номер от националната ISBN агенция. Издателството е наследник на основаната през 1978 г. печатна база, превърнала се в обслужващо звено на Университета.

Основната дейност на Издателството е ориентирана главно към издаването на учебници, учебни помагала, годишници, сборници от различни научни конференции, монографии, автореферати и също така материали, свързани с функционирането на Университета. Едновременно с това се изпълняват и външни поръчки.