ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО МЕТОДИКА, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ИВАЙЛО БУРОВ Учебният материал, представен в този учебник, е предназначен за студенти от педагогическите направления, както и за такива с

Прочетете повече

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА НЕЛИ ДИМИТРОВА ДЕНИЦА ЗАГОРЧЕВА-КОЙЧЕВА Управлението на училището е специфична дейност, чиято основна цел е да осигури качество на

Прочетете повече

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТА НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА Ефективността на образователно-възпитателната дейност в училище и на контролната/оценъчната дейност за установяване на качеството на образование са

Прочетете повече

ТЕКСТЪТ – СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕСУРС ПРИ УНИВЕРСИТЕТСКАТА ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА Настоящото изследване извежда важния въпрос за ключовите компетенности, за спецификата на образователните модели, свързани с формирането им

Прочетете повече

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕНКА П. КОЖУХАРОВА В настоящия труд са представени резултати от емпирично изследване, проведено в периода 2021–2022 г. Проучването е реализирано

Прочетете повече

Обучението по български език и литература в I – IVклас

Виолета Кюркчийска Учебникът Обучението по български език и литература в I– IV клас представя основни моменти от дидактиката на българския

Прочетете повече

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДИГИТАЛНА СРЕДА ЗА ИНТЕРАКТИВНО 3D ИГРОВО ОБУЧЕНИЕ. РАЗРАБОТКА И ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНТЕРАКТИВНИ 3D РЕШЕНИЯ

ИВАЙЛО ИВАНОВ БУРОВ Публикуваните материали в този монографичен труд са естествено продължение на изследванията, представени във „Възможности за прилагане на

Прочетете повече

Обучението по български език и литература в I –IV клас в контекста на приобщаващо образование

Виолета Кюркчийска Обучението по български език и литература в начален етап на образование е поставено пред нови предизвикателства. Основополагащата му

Прочетете повече