Създаване и оценяване на дигитален аранжимент

СТЕФАН РУСКОВ Подобряване на качеството и ефективността на образованието във висшите училища е предизвикателство за пълноценното функциониране на триъгълника на

Прочетете повече

Ръководствоза семинарни и практически упражнения по методика на обучението по математика в началните класове

КАЛИНА АЛЕКСИЕВА Ръководството за семинарни и практически упражнения по методика на обучението по математика в началните класове е предназначено за

Прочетете повече

Изучаване на класовете думи като текстоизграждащи/ текстосвързващи средства (V-VIIклас)

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА Цел на обучението по български език е усъвършенстване на комуникативната компетентност на учениците. Комуникативният и компетентностният подход

Прочетете повече

Пренареждане съобразно целостта. Онтодидактически аспекти на интегративността в обучението

Илиян Ризов, Мариана Минчева – Ризова Нели Димитрова Идеята за Целостта е вечният съучастник на всяка дейност. В търсене на

Прочетете повече

Сборник с тестове по управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните организации

Недялко Колев Мотивът да бъде съставен и публикуван настоящият сборник е продиктуван от факта, че в последните години се откриха

Прочетете повече

Социологическа и правна регулация на проблема „деца в неравностойно положение“

ЖИВКО ЖЕЧЕВ Настоящата монография се опитва да обхване процеса на деинституционализация, като поставя въпроса за децата в неравностойно положение, през

Прочетете повече

Нагласи и отношение към институциите за деца. Емпирично изследване.

Живко Жечев Проблемите свързани с отглеждането, възпитанието и социализацията на младото поколение, са били и са обект на внимание на

Прочетете повече

Развитие на социалната работа в Сащ и Западна Европа през вековете

ГЮЛНИХАР ФЕДАИЛ НЕДЖИБ В настоящата книга са използвани исторически и съвременни критически анализи, представени са различни гледни точки и изходни

Прочетете повече