ОБЩЕСТВОТО И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЧОВЕКА В НЕГО

ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА Настоящата монография е теоретично изследване на социологическия портрет на обществото и функционирането на човека като личност в него.Монографията

Прочетете повече

ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА И ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЧАВДАР СОТИРОВ Цел на нашето монографично изследване е да представим методологическите основи на формиращата се педагогика на физическата култура и

Прочетете повече

УЧЕНИЧЕСКИTE ПИСМЕНИ ТЕКСТОВЕ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА В този контекст настоящият сборник предлага задачи в помощ на осъществяване на интерактивна университетска образователна дейност с

Прочетете повече

МАТЕМАТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА СЕДЕМГОДИШНИТЕ ДЕЦА ЗА УЧИЛИЩЕ

КАЛИНА АЛЕКСИЕВА Разработката е предназначена за студентите от специалност ПНУП, ПУП и НУПЧЕ, за детските и началните учители, за родителите

Прочетете повече

ЧУЖДОЕЗИКОВАТА ПОДГОТОВКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В НАЧАЛНА СТЕПЕН – ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСПЕШНО ОВЛАДЯВАНЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНЦИИ В КОНТЕКСТА НА НОВАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАДИГМА

Ергиджан Осман Алиндер-Исмаилова Темата на настоящото проучване е провокирана от актуални процеси в образованието: засилване на етническото разнообразие в образователната

Прочетете повече

Създаване и оценяване на дигитален аранжимент

СТЕФАН РУСКОВ Подобряване на качеството и ефективността на образованието във висшите училища е предизвикателство за пълноценното функциониране на триъгълника на

Прочетете повече

Ръководствоза семинарни и практически упражнения по методика на обучението по математика в началните класове

КАЛИНА АЛЕКСИЕВА Ръководството за семинарни и практически упражнения по методика на обучението по математика в началните класове е предназначено за

Прочетете повече

Изучаване на класовете думи като текстоизграждащи/ текстосвързващи средства (V-VIIклас)

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА Цел на обучението по български език е усъвършенстване на комуникативната компетентност на учениците. Комуникативният и компетентностният подход

Прочетете повече

Пренареждане съобразно целостта. Онтодидактически аспекти на интегративността в обучението

Илиян Ризов, Мариана Минчева – Ризова Нели Димитрова Идеята за Целостта е вечният съучастник на всяка дейност. В търсене на

Прочетете повече