МОДЕЛИРАНЕ И НАГЛЕДНОСТ В ТВОРЧЕСКАТА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА

КАЛИНА АЛЕКСИЕВА

В тази монография се очертава значимостта на моделирането и нагледността като иновативен метод и средство в творческата работа върху математически и практически задачи. Представено е авторско изследване с апробиране на дидактически модели, които представят адекватно математическите знания на по-ниско ниво на абстракция, и същевременно очертават достъпно и логично стратегиите за решаване на конкретните видове задачи.
Книгата е предназначена за началните учители, които искат да съдействат за развиване на творческите способности на своите ученици, така че те да бъдат мислещи, знаещи и успяващи. Така също може да се ползва и от студенти – бъдещи учители, и от всички, които обичат и се интересуват от математиката и нейното преподаване.