ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНИТЕ ЧРЕЗ СИМУЛАТОРИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ

ДЕНИЦА ПЕТКОВА ЗАГОРЧЕВА-КОЙЧЕВА Монографията представя един нов модел за планиране на собствените приходи чрез използване на симулатори при бюджетирането.

Прочетете повече

ОЦЕНКА НА ДАНЪЧНАТА И ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНИТЕ ЧРЕЗ МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ЛОКАЛНАТА БИЗНЕС СРЕДА

  ДЕНИЦА ПЕТКОВА ЗАГОРЧЕВА-КОЙЧЕВА Матрицата на новопредлагания тук модел включва изследване на състоянието в даден момент, оценка и анализ на

Прочетете повече

Стимули и рискове в икономическото развитие

Настоящото издание съдържа изследвания на студенти, представени на провелото се на 04.12.2018г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ състезание по

Прочетете повече

Пътеводител на системата за финансово управление и контрол

ДЕНИЦА ЗАГОРЧЕВА Настоящият ПЪТЕВОДИТЕЛ на СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ е подготвен като кратко ръководство за прилагане на системата,

Прочетете повече

Капиталови източници на кооперативния бизнес модел

СЛАВЕНА СТОЯНОВА Обект на изследване са предпоставките, които обосновават избора на кооперативния бизнес модел като форма за осъществяване на стопанска

Прочетете повече

Цени и ценова политика на международните пазари

МЛАДЕН ТОНЕВ Настоящото учебно пособие е адресирано към студентската читателска аудитория. То може да бъде полезно за студентите от икономическите

Прочетете повече