Стимули и рискове в икономическото развитие

Настоящото издание съдържа изследвания на студенти, представени на провелото се на 04.12.2018г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ състезание по

Прочетете повече

Пътеводител на системата за финансово управление и контрол

ДЕНИЦА ЗАГОРЧЕВА Настоящият ПЪТЕВОДИТЕЛ на СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ е подготвен като кратко ръководство за прилагане на системата,

Прочетете повече

Капиталови източници на кооперативния бизнес модел

СЛАВЕНА СТОЯНОВА Обект на изследване са предпоставките, които обосновават избора на кооперативния бизнес модел като форма за осъществяване на стопанска

Прочетете повече

Цени и ценова политика на международните пазари

МЛАДЕН ТОНЕВ Настоящото учебно пособие е адресирано към студентската читателска аудитория. То може да бъде полезно за студентите от икономическите

Прочетете повече

Човешки и социален капитал – измерения и проекции на инвестиционния синхрон

Младен Тонев Настоящата монография е адресирана към широк кръг читатели, които се интересуват от проблемите на общественото развитие. Тя третира

Прочетете повече

Предприемачеството – състояние и перспективи

Недялко Колев Настоящата монография има за цел да запознае аудиторията с предприемачеството в теоретичен и емпиричен план, неговото обективно състояние

Прочетете повече