Управлението като теория породена от практиката

Красимир Давидов

В книгата е събран и обработен материал, отнасящ се към основите на теорията на управлението, създаването на различните й школи и нейните съвременни концепции. В нея има вложена и частица личен жизнен опит, което й предава монографичен характер.