МИКРОБНИ ЕКЗОПОЛИЗАХАРИДИ

СЕВГИНАР ФЕИМОВА ИБРЯМОВА Биополимерите, продуцирани от живи микроорганизми като различни видове бактерии, дрожди и плесени, привличат значително внимание през последните

Прочетете повече

ГРАДСКА ЕКОЛОГИЯ

ДАРИНА ХРИСТОВА БЪЧВАРОВА ВъведениеЕкологичните проблеми на градовете, независимо от тяхната големина, са свързани с прекомерна концентрация на население, транспорт и

Прочетете повече

Аналитична химия протоколи за количествен анализ

Радка Томов  Миглена Славова Гюлджан Якуб Ирина Йотова Ръководството по аналитична химия с протоколи за количествен анализ включва лабораторните упражнения

Прочетете повече

Функционализирани алени-реакции на циклизация.Региоселективен синтез и изследване реакцията на циклоизомеризация на фосфорилирани 1-хидросксиалкилалени

Исмаил Ефраимов Исмаилов Всичко това прави изследванията в областта на функционализираните алени, свързани със създаването на достъпни и селективни методи

Прочетете повече