ГРАДСКА ЕКОЛОГИЯ

ДАРИНА ХРИСТОВА БЪЧВАРОВА

ВъведениеЕкологичните проблеми на градовете, независимо от тяхната големина, са свързани с прекомерна концентрация на население, транспорт и промишлени предприятия в сравнително малки територии и с формирането на антропогенни ландшафти, които са много далеч от състоянието на екологично равновесие.