В СВЕТА НА ТЕКСТООБРАБОТКАТА

Боряна Узунова-Димитрова

Учебникът е предназначен за обучение, както на специалисти в областта на компютърните науки, така и за неспециалисти и за всички, на които им се налага използването на текстообработваща програма.

Посочените в него фирмени наименования са авторско право на фирмата Microsoft и са посочени в учебника само с учебна цел.