ТЕХНИКА И АНТИЦИПАЦИЯ В БАСКЕТБОЛА НА УЧЕНИЦИ 8. – 10. КЛАС

ТЕОДОРА СИМЕОНОВА Преустройството в образователната система чрез въвеждането на нови учебни програми по физическо възпитание и спорт през последните години

Прочетете повече

ПО СЛЕДИТЕ НА ОСМАНСКОТО ЕПИСТОЛАРНО ИЗКУСТВО ИЛМ-Ю ИНША

МИЙРЯМ САЛИМ Монографията представлява изследване, посветено на османското епистоларно изкуство и неговото развитие. Тру-дът е резултат от проучвания върху епистоларни

Прочетете повече

ТАЛЕРОВИ МОНЕТИ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XVI – XVII ВЕК (ПРИЛОЖЕНИЕ)

КРАСИМИР КРЪСТЕВ В това книжно тяло се съдържат приложенията към основния текст. Тук е включен пълен списък на колективните монетни

Прочетете повече

ЕТНОЛОЖКИ АСПЕКТИ НА СТАРОСТТА И ОСТАРЯВАНЕТО В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО (ОТ ТРАДИЦИЯ КЪМ МОДЕРНОСТ)

ИВЕЛИНА ЕФТИМОВА Настоящата монография има за цел да представи образа на „идеалната“ старост1 или идеала за успешно остаряване, в прехода

Прочетете повече