БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ (1944 – 1956 г.): ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ, ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ, ПРОПАГАНДНИ ОБРАЗИ

ЯМЕН ЪРФАН ДУБАЗ Самостоятелно се открояват статистическите сборници и другите официални статистически издания, от които са извлечени, събрани и систематизирани

Прочетете повече

БАЛКАНСКАТА ПОЛИТИКА НА ТУРЦИЯ ПРЕЗ 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

Мемиш Мердан Настоящото изследване е дисертационен труд, обсъден и предложен за публична защита от катедра „Нова и най-нова обща история”

Прочетете повече

Ескиджумайския панаир център за стопански и културен диалог през XIX век

АЛДЖАН ДЖАФЕР МИЙРЯМ САЛИМ Целта на настоящото изследване е да разкрие мястото и значението на Ескиджумайския панаир в търговския обмен,

Прочетете повече

Турско-български речник на етикетните формули

Менент Шукриева Предлаганият „Турско-български речник на етикетните формули“ има за цел да запълни една специфична празнина сред досегашните турско-български речници.

Прочетете повече

Свое и чуждо в един многолик свят. Интеркултурност и „образование“

Снежана Бойчева Целта на настоящото изследване „Свое и чуждо в един многолик свят. Интеркултурност и „образование“ е да се очертаят

Прочетете повече

Психолингвистиката като експериментално езикознание

Велка Попова Учебникът е предназначен за обучението на студенти от филологически и педагогически специалности. Целта на курса е да се

Прочетете повече

Вторият ватикански събор (1962-1965) в контекста на междуцърковния диалог

Румен Ваташки Настоящото университетско издание е учебник по избираемата дисциплина „Българската православна църква и Вторият ватикански събор (1962-1965)”, която преподавам

Прочетете повече

Униатската пропаганда сред българите(IX – средата на XX век)

РУМЕН ВАТАШКИ Настоящото университетско учебно пособие има за цел да запознае студентите с организационното устройство на римокатолическата пропаганда и разпространяването

Прочетете повече