ВТОРИЯТ ВАТИКАНСКИ СЪБОР (1962-1965) В КОНТЕКСТА НА МЕЖДУЦЪРКОВНИЯ ДИАЛОГ

Румен Ваташки Настоящото университетско издание е учебник по избираемата дисциплина „Българската православна църква и Вторият ватикански събор (1962-1965)”, която преподавам

Прочетете повече

УНИАТСКАТА ПРОПАГАНДА СРЕД БЪЛГАРИТЕ (IX – СРЕДАТА на XX ВЕК)

РУМЕН ВАТАШКИ Настоящото университетско учебно пособие има за цел да запознае студентите с организационното устройство на римокатолическата пропаганда и разпространяването

Прочетете повече

СИМВОЛ И ЗНАЧЕНИЕ: КОНЦЕПТЪТ ЗА БОЖИЯТА СЛАВА В КЪСНОВИЗАНТИЙСКАТА ИКОНОГРАФИЯ

Ростислава Тодорова-Енчева Основната функция на религиозното изкуство се състои в това да овеществи абстрактната идея за Бога във форма, позволяваща

Прочетете повече

Кръстоносните походи на Владислав Варненчик от 1443 – 1444 година (по писмени и археологически данни)

Невян Митев Кръстоносните походи на Владислав Варненчик от 1443 – 1444 г. съвсем основателно привличат вниманието както на свидетелите на

Прочетете повече

LIMES SLAVICUS 5 КУЛТУРНИ КОНЦЕПТИ НА СЛАВЯНСТВОТО

В настоящей статье мы уделим внимание некоторым русинским глаголам перемещения, в частности, одной небольшой группе глаголов со значением затрудненного перемещения.

Прочетете повече

Епиграфика и медиевистика Изследвания Т. I

Грета Стоянова Спецификата на старобългарските агиографски текстове е изследвана многократно в медиевистиката, но все още има неразработени аспекти. Тук ще

Прочетете повече