Военното контраразузнаване в разузнавателните общности

ХРИСТО АТАНАСОВ ХРИСТОВ Целта на тази монография е да предостави в синтезиран вид теоретичните и практични въпроси, свързани с настоящото

Прочетете повече

Защита на класифицирана информация и лични данни

Христо Атанасов  Румяна Веселинова Василева  Целта на този учебник е да предостави в синтезиран вид теоретичните и практични въпроси, свързани

Прочетете повече

Мюсюлманските религиозни общности в република България и националната сигурност

доц. Христо Христов д-р Тихомир Солаков Пособието „Мюсюлманските религиозни общности в Република България и националната сигурност― се вписва в обучението

Прочетете повече

Защита при бедствия, аварии и катастрофи

Доника Величкова Диманова През последните години в България често възникват бедствия, предизвикани от природни явления или от човешка дейност. Техните

Прочетете повече