Военното контраразузнаване в разузнавателните общности

ХРИСТО АТАНАСОВ ХРИСТОВ

Целта на тази монография е да предостави в синтезиран вид
теоретичните и практични въпроси, свързани с настоящото и
перспективното позициониране в системата на защита на
националната сигурност в Република България на един от нейните
важни елементи – военното контраразузнаване.