Нидерландски сребърни монети в българските земи (1576 – 1699)

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Идеята за написването на тази книга се роди преди години по време на работата ми с нумизматичния материал от музеите в Поморие и Бургас. Години преди това ми направи впечатление почти пълната липса на интерес в нашата наука към монетите от периода XVI – XVIII в., а и като цяло към тези от османската епоха. Това в последствие се отразява крайно негативно върху общото развитие на изучаването на монетната циркулация в нашите земи, поради оформилата се с течение на времето научна празнина в тази област.