В ЛАБИРИНТА НА ГЕОГЛОБАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА XXI ВЕК – АНАЛИЗИ И МЯСТО В ГЕОГРАФСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 1 ЧАСТ

ИВАЙЛО ВЛАДЕВ РОСИЦА ВЛАДЕВА Настоящата монография има теоретичен и практико-приложен характер. Актуалността на съвременните геоглобални проблеми представлява интерес за широк

Прочетете повече

Сборник материали за подготовка на студенти за държавен изпит по география и регионална политика 1 част

Настоящото учебно помагало е предназначено за студенти от специалностите География и регионална политика, География и биология и История и география,

Прочетете повече

Съвременни технологии за картографиране

Пенка Кастрева Събин Иванов Божидар Стоянов Монографията разглежда теоретичните и практическите промени в картографията в резултат на новите технологии, които

Прочетете повече

Туроператорска, турагентска и транспортна дейност

МИЛЕНА СТОЯНОВА Настоящата монография е предназначена за заинтересованите кръгове от бизнеса и научната общност в областта на туризма. В нея

Прочетете повече

Специфика на географските предавания в българската национална телевизия/1959 – 1995 г./

Актуалността на географските програми в телевизията се състои в това, че те са сериозна нравствена и познавателна алтернатива на грубите

Прочетете повече