Туроператорска, турагентска и транспортна дейност

МИЛЕНА СТОЯНОВА Настоящата монография е предназначена за заинтересованите кръгове от бизнеса и научната общност в областта на туризма. В нея

Прочетете повече

Специфика на географските предавания в българската национална телевизия/1959 – 1995 г./

Актуалността на географските програми в телевизията се състои в това, че те са сериозна нравствена и познавателна алтернатива на грубите

Прочетете повече

Биогеография на България и опазване на биологичното разнообразие Шумен

ДАРИНА БЪЧВАРОВА В учебника са разгледани историческите аспекти и хронологията на биогеографската регионализация на България през годините от различни автори.

Прочетете повече