ЛАНДШАФТОЗНАНИЕ

МИЛЕНА СТОЯНОВА

Курсът по „Ландшафтознание“ е основен в цялостната географска подготовка на студентите. Затова учебното помагало се издава от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за нуждите на студентите, изучаващи географски дисциплини в своето обучение и в други висши училища в страната. Освен за студенти, тя може да бъде ценно ръководство на учителите по география в тяхната преподавателска дейност.