ИНЖЕНЕРНИ, ПРИРОДОНАУЧНИ И ДРУГИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРИЛОЖНАТА ГЕОДЕЗИЯ Част I

Андрей Иванов Андреев Основното внимание в книгата е насочено към видовете и методите на геодезичните работи на обекти от гражданското

Прочетете повече

Методи за безразрушителен контрол

Красимир Стоянов Давидов Пламен Борисов Дянков Настоящото пособие е предназначено за обучаване на студенти по дисциплината «Методи за безразрушителен контрол»,

Прочетете повече

Съвременни аспекти на математическата картография

Събин Иванов Проектирането на математическата основа на картата е една от първите стъпки в създаването на карти. Математическата картография намира

Прочетете повече

Ръководство за работа с топографска карта

Събин Иванов Иванов Ръководството е предназначено за студентите от специалност „Геодезия“ на Факултета по технически науки при Шуменския университет „Епископ

Прочетете повече

Кибератаки и противодействие

ПЕТЪР КРАСЕНОВ БОЯНОВ Монографията е предназначена за специалисти, студенти, докторанти, софтуерни инженери, преподаватели и държавни служители в областта на начините

Прочетете повече

Интерактивните методи на обучение и мястото им в технологичната култура

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ Технологичното обучение като част от общообразователната подготовка на младите хора има важната мисия да формира у тях технологична

Прочетете повече

Системният подход при проектирането на логистични системи

Красимир Давидов Таня Панайотова Пламен Дянков Учебното пособие е насочено към самостоятелната подготовка на студентите от ШУ „Епископ Константин Преславски‖,

Прочетете повече

Индустриален мениджмънт

Андрей Богданов Пламен Дянков Настоящият учебник е предназначен за студентите от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, специалност „Инженерна логистика“ и

Прочетете повече

Транспортна логистична система за екологичен морфологичен анализ на отпадъци

АНТОН АНТОНОВ Монографичния труд е предназначен за специалисти, докторанти и студенти по специалност „Инженерна логистика“. Съдържанието му е подходящо за

Прочетете повече