Математическа картография 2 част

Събин Иванов Иванов Математическата картография намира приложение при обработката на резултатите от геодезични измервания, в прилагането на методи за решаване

Прочетете повече

Математическа картография 1 част

Събин Иванов Иванов Математическата картография намира приложение при обработката на резултатите от геодезични измервания, в прилагането на методи за решаване

Прочетете повече

Ръководство за упражнения по геодезия – I част

Събин Иванов Иванов Ръководството е предназначено за студентите от специалност „Геодезия“ на Факултета по технически науки при Шуменския университет „Епископ

Прочетете повече

Ръководство за картографиране на културно- исторически обекти

Събин Иванов Иванов За написването на ръководството и за по-нагледно прилагане на описаните методи в него са използвани като помощни

Прочетете повече

Графичната подготовка в технологичното обучение и професионално образование

Керанка Велчева Графичната подготовка намира своето място в рамките на стратегията на българското образование. Разнообразните видове дейности в технологичното обучението

Прочетете повече

Математична обработка на геодезичните измервания

Пламен Михайлов Михайлов В монографичният труд са разгледани проблемите на математичната обра-ботка на геодезичните измервания (МОГИ), оказващи влияние върху точността

Прочетете повече

Интерактивност при УЕБ базирани обучаващи приложения монография

Валентин Атанасов Проблематиката на настоящия монографичен труд извежда на преден план формирането на подход и последваща методология за генериране на

Прочетете повече