ПРОГРАМИРАНЕ НА SIEMENS КОНТРОЛЕРИ

ПЕТЪР КРАСЕНОВ БОЯНОВ Учебникът е предназначен за студентите на Факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, обучаващи

Прочетете повече

СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ В СРЕДАТА НА SIMULINK

ПЕТЪР КРАСЕНОВ БОЯНОВ Учебникът е предназначен за студентите на Факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, обучаващи

Прочетете повече

ПРОГРАМИРАНЕ В СРЕДАТА НА MATLAB

ПЕТЪР КРАСЕНОВ БОЯНОВ Учебникът е предназначен за студентите на Факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, обучаващи

Прочетете повече

УНИВЕРСИТЕТСКА ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ПЕТЪР КРАСЕНОВ БОЯНОВ Учебникът е предназначен за студенти от Факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, обучаващи

Прочетете повече

Математическа картография 2 част

Събин Иванов Иванов Математическата картография намира приложение при обработката на резултатите от геодезични измервания, в прилагането на методи за решаване

Прочетете повече

Математическа картография 1 част

Събин Иванов Иванов Математическата картография намира приложение при обработката на резултатите от геодезични измервания, в прилагането на методи за решаване

Прочетете повече

Ръководство за упражнения по геодезия – I част

Събин Иванов Иванов Ръководството е предназначено за студентите от специалност „Геодезия“ на Факултета по технически науки при Шуменския университет „Епископ

Прочетете повече

Ръководство за картографиране на културно- исторически обекти

Събин Иванов Иванов За написването на ръководството и за по-нагледно прилагане на описаните методи в него са използвани като помощни

Прочетете повече

Графичната подготовка в технологичното обучение и професионално образование

Керанка Велчева Графичната подготовка намира своето място в рамките на стратегията на българското образование. Разнообразните видове дейности в технологичното обучението

Прочетете повече

Математична обработка на геодезичните измервания

Пламен Михайлов Михайлов В монографичният труд са разгледани проблемите на математичната обра-ботка на геодезичните измервания (МОГИ), оказващи влияние върху точността

Прочетете повече