ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЕЗОПАСНОСТ В ОБХВАТА НА ИЗЛЪЧВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ РАДИОМРЕЖИ

ДРАГОМИР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

Темата за електромагнитното излъчване все още се смята за нещо непознато и мистериозно. Това несъмнено се дължи на факта, че не може да се види или докосне. В миналото то се е смятало дори и за магия, особено в някои от много ранните експериментални работи на Тесла, в които той е смесвал науката и демонстрацията.