ОБЩЕСТВОТО И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЧОВЕКА В НЕГО

ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА Настоящата монография е теоретично изследване на социологическия портрет на обществото и функционирането на човека като личност в него.Монографията

Прочетете повече

ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА И ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЧАВДАР СОТИРОВ Цел на нашето монографично изследване е да представим методологическите основи на формиращата се педагогика на физическата култура и

Прочетете повече

УЧЕНИЧЕСКИTE ПИСМЕНИ ТЕКСТОВЕ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА В този контекст настоящият сборник предлага задачи в помощ на осъществяване на интерактивна университетска образователна дейност с

Прочетете повече

МАТЕМАТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА СЕДЕМГОДИШНИТЕ ДЕЦА ЗА УЧИЛИЩЕ

КАЛИНА АЛЕКСИЕВА Разработката е предназначена за студентите от специалност ПНУП, ПУП и НУПЧЕ, за детските и началните учители, за родителите

Прочетете повече

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ХРИСТИЯНСТВОТО В СЕВЕРНА ТРАКИЯ I – VI ВЕК

Данаил Петров Основната цел на разработката е да се разгледа процеса на разпространението на християнството в Северна Тракия в периода

Прочетете повече

ИНЖЕНЕРНИ, ПРИРОДОНАУЧНИ И ДРУГИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРИЛОЖНАТА ГЕОДЕЗИЯ Част I

Андрей Иванов Андреев Основното внимание в книгата е насочено към видовете и методите на геодезичните работи на обекти от гражданското

Прочетете повече