Българските земи и България: Културен и исторически кръстопът

В настоящото издание са включени доклади от Седмата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Българските земи и България:културен

Прочетете повече

СЪВРЕМЕННА МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА. ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧНИ АСПЕКТИ

ЯННА ПАВЛОВА РУСКОВА Целта на монографията е теоретико-аналитично изследване на някои актуални аспекти на музикалната педагогика.

Прочетете повече

АЛМАНАХ ИЗВОР ʻ2018 КНИГА XXV

сборник-Изданието е осъществено по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и

Прочетете повече