ЕТНОЛОЖКИ АСПЕКТИ НА СТАРОСТТА И ОСТАРЯВАНЕТО В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО (ОТ ТРАДИЦИЯ КЪМ МОДЕРНОСТ)

ИВЕЛИНА ЕФТИМОВА Настоящата монография има за цел да представи образа на „идеалната“ старост1 или идеала за успешно остаряване, в прехода

Прочетете повече

ОБРАЗОВАНИЕ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ– ЛИЧНОСТЕН ПОДХОД, ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ, СОЛИДАРНОСТ

Ергиджан Осман Алиндер-Исмаилова Целта на настоящата книга е да обобщи проблемите, свързани с личностния подход, интеграцията, социализацията, солидарността, националната и

Прочетете повече

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО – УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

ДЕНИЦА ПЕТКОВА ЗАГОРЧЕВА-КОЙЧЕВА Учебникът „Финансов мениджмънт в образованието – управление на делегирания бюджет“ има за цел да формира знания по

Прочетете повече

ПРОГРАМИРАНЕ НА SIEMENS КОНТРОЛЕРИ

ПЕТЪР КРАСЕНОВ БОЯНОВ Учебникът е предназначен за студентите на Факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, обучаващи

Прочетете повече

СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ В СРЕДАТА НА SIMULINK

ПЕТЪР КРАСЕНОВ БОЯНОВ Учебникът е предназначен за студентите на Факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, обучаващи

Прочетете повече

ПРОГРАМИРАНЕ В СРЕДАТА НА MATLAB

ПЕТЪР КРАСЕНОВ БОЯНОВ Учебникът е предназначен за студентите на Факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, обучаващи

Прочетете повече

УНИВЕРСИТЕТСКА ПЛАТФОРМА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ПЕТЪР КРАСЕНОВ БОЯНОВ Учебникът е предназначен за студенти от Факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, обучаващи

Прочетете повече

Българските земи и България: Културен и исторически кръстопът

В настоящото издание са включени доклади от Седмата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Българските земи и България:културен

Прочетете повече

СЪВРЕМЕННА МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА. ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧНИ АСПЕКТИ

ЯННА ПАВЛОВА РУСКОВА Целта на монографията е теоретико-аналитично изследване на някои актуални аспекти на музикалната педагогика.

Прочетете повече