КОНЦЕПТЪТ `ПРАЗНОТА` В ЕЗИКОВОТО СЪЗНАНИЕ (върху материал от българския и руския език)

Стефка Петкова-Калева   В книгата се разглеждат проблемите на езиковата репрезентация на концерта `празнота` като един от универсалните за езиковото

Прочетете повече

ОБЩЕСТВОТО И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЧОВЕКА В НЕГО

ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА Настоящата монография е теоретично изследване на социологическия портрет на обществото и функционирането на човека като личност в него.Монографията

Прочетете повече

ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА И ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЧАВДАР СОТИРОВ Цел на нашето монографично изследване е да представим методологическите основи на формиращата се педагогика на физическата култура и

Прочетете повече

УЧЕНИЧЕСКИTE ПИСМЕНИ ТЕКСТОВЕ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА В този контекст настоящият сборник предлага задачи в помощ на осъществяване на интерактивна университетска образователна дейност с

Прочетете повече

МАТЕМАТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА СЕДЕМГОДИШНИТЕ ДЕЦА ЗА УЧИЛИЩЕ

КАЛИНА АЛЕКСИЕВА Разработката е предназначена за студентите от специалност ПНУП, ПУП и НУПЧЕ, за детските и началните учители, за родителите

Прочетете повече

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ХРИСТИЯНСТВОТО В СЕВЕРНА ТРАКИЯ I – VI ВЕК

Данаил Петров Основната цел на разработката е да се разгледа процеса на разпространението на християнството в Северна Тракия в периода

Прочетете повече