Създаване и оценяване на дигитален аранжимент

СТЕФАН РУСКОВ Подобряване на качеството и ефективността на образованието във висшите училища е предизвикателство за пълноценното функциониране на триъгълника на

Прочетете повече

Ръководствоза семинарни и практически упражнения по методика на обучението по математика в началните класове

КАЛИНА АЛЕКСИЕВА Ръководството за семинарни и практически упражнения по методика на обучението по математика в началните класове е предназначено за

Прочетете повече

Изучаване на класовете думи като текстоизграждащи/ текстосвързващи средства (V-VIIклас)

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА Цел на обучението по български език е усъвършенстване на комуникативната компетентност на учениците. Комуникативният и компетентностният подход

Прочетете повече

Учебно помагало по превод-(от и на турски език)

МЕНЕНТ ШУКРИЕВА Помагалото има приложна насоченост и е предназначено за работа със студентите от специалност „Турска филология с бизнес комуникация”

Прочетете повече

Тюркологията в образованието – традиции, иновации, перспективи

Сборник с доклади от международен научно-преподавателски семинар на тема „Тюркологията – традиции и иновации”. проведен в Университет Къркларели, Турция на

Прочетете повече