МЕТОДИ НА СТЕГАНАЛИТИЧНАТА ПОДСИСТЕМА ЗА ИНФОРМАЦИОННА ЗАЩИТА

СТАНИМИР КУНЧЕВ ЖЕЛЕЗОВ
КРАСИМИР МИТКОВ КОРДОВ

В настоящата монография са представени изследвания,
някои от които са представени пред широката научна
общественост, а други се представят за първи път в
настоящия труд.