МИКРОБНИ ЕКЗОПОЛИЗАХАРИДИ

СЕВГИНАР ФЕИМОВА ИБРЯМОВА

Биополимерите, продуцирани от живи
микроорганизми като различни видове бактерии, дрожди и
плесени, привличат значително внимание през последните
десетилетия, поради възможните им приложения в
индустрията. През последните години нарасналото търсене
на природни полимери за фармацевтични, хранителни и
други индустриални приложения доведоха до
забележителен интерес към екзополизахаридите,
продуцирани от микроорганизми.