Юбилеен сборник в чест на 75-годишнината на проф. Пиринка Пенкова-Люейер

Изданието е пети том от поредицата IN HONOREM на Научен център „Преславска книжовна школа“ при Шуменския университет. Посветено е на

Прочетете повече

Военното контраразузнаване в разузнавателните общности

ХРИСТО АТАНАСОВ ХРИСТОВ Целта на тази монография е да предостави в синтезиран вид теоретичните и практични въпроси, свързани с настоящото

Прочетете повече

Пренареждане съобразно целостта. Онтодидактически аспекти на интегративността в обучението

Илиян Ризов, Мариана Минчева – Ризова Нели Димитрова Идеята за Целостта е вечният съучастник на всяка дейност. В търсене на

Прочетете повече

Сборник с тестове по управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните организации

Недялко Колев Мотивът да бъде съставен и публикуван настоящият сборник е продиктуван от факта, че в последните години се откриха

Прочетете повече