ТЕКСТЪТ – СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕСУРС ПРИ УНИВЕРСИТЕТСКАТА ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА Настоящото изследване извежда важния въпрос за ключовите компетенности, за спецификата на образователните модели, свързани с формирането им

Прочетете повече

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕНКА П. КОЖУХАРОВА В настоящия труд са представени резултати от емпирично изследване, проведено в периода 2021–2022 г. Проучването е реализирано

Прочетете повече

В ЛАБИРИНТА НА ГЕОГЛОБАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА XXI ВЕК – АНАЛИЗИ И МЯСТО В ГЕОГРАФСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 1 ЧАСТ

ИВАЙЛО ВЛАДЕВ РОСИЦА ВЛАДЕВА Настоящата монография има теоретичен и практико-приложен характер. Актуалността на съвременните геоглобални проблеми представлява интерес за широк

Прочетете повече