Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков Выпуск 15 / 3

Настоящий выпуск тематично объединяет статьи исследователей из Болгарии, Украины, Беларуси и России в области Лингводидактики и издается в рамках научно-исследовательского

Прочетете повече

Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков Выпуск 15 / 2

Настоящий выпуск тематично объединяет статьи исследователей из Болгарии, Беларуси и России в области Актуальных проблем лингвистики и Медиалингвистики и издается

Прочетете повече

Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков Выпуск 15 / 1

Настоящий выпуск тематично объединяет статьи исследователей из Болгарии, Беларуси, Польши и России в междисциплинарных сферах: Язык, мышление и культура и

Прочетете повече

Образователни технологии за стимулиране на познавателната активност на учащите се в процеса на обучението по математика

Лиляна Каракашева В настоящата монография е направен опит да се представят някои образователни технологии за активизиране познавателната дейност на учащите

Прочетете повече

Математическа картография 2 част

Събин Иванов Иванов Математическата картография намира приложение при обработката на резултатите от геодезични измервания, в прилагането на методи за решаване

Прочетете повече

Математическа картография 1 част

Събин Иванов Иванов Математическата картография намира приложение при обработката на резултатите от геодезични измервания, в прилагането на методи за решаване

Прочетете повече

Ръководство за упражнения по геодезия – I част

Събин Иванов Иванов Ръководството е предназначено за студентите от специалност „Геодезия“ на Факултета по технически науки при Шуменския университет „Епископ

Прочетете повече

Ръководство за картографиране на културно- исторически обекти

Събин Иванов Иванов За написването на ръководството и за по-нагледно прилагане на описаните методи в него са използвани като помощни

Прочетете повече