ИНЖЕНЕРНИ, ПРИРОДОНАУЧНИ И ДРУГИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРИЛОЖНАТА ГЕОДЕЗИЯ Част I

Андрей Иванов Андреев Основното внимание в книгата е насочено към видовете и методите на геодезичните работи на обекти от гражданското

Прочетете повече

ТУРСКО – БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ РЕЧНИК

Менент Шукриева Предлаганият „Турско-български юридически речник“ има за цел да запълни една специфична празнина сред досегашните турско-български речници. Речникът е

Прочетете повече

ЧУЖДОЕЗИКОВАТА ПОДГОТОВКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В НАЧАЛНА СТЕПЕН – ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСПЕШНО ОВЛАДЯВАНЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНЦИИ В КОНТЕКСТА НА НОВАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАДИГМА

Ергиджан Осман Алиндер-Исмаилова Темата на настоящото проучване е провокирана от актуални процеси в образованието: засилване на етническото разнообразие в образователната

Прочетете повече

Създаване и оценяване на дигитален аранжимент

СТЕФАН РУСКОВ Подобряване на качеството и ефективността на образованието във висшите училища е предизвикателство за пълноценното функциониране на триъгълника на

Прочетете повече

Ръководствоза семинарни и практически упражнения по методика на обучението по математика в началните класове

КАЛИНА АЛЕКСИЕВА Ръководството за семинарни и практически упражнения по методика на обучението по математика в началните класове е предназначено за

Прочетете повече