ИНЖЕНЕРНИ, ПРИРОДОНАУЧНИ И ДРУГИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРИЛОЖНАТА ГЕОДЕЗИЯ Част I

проф. д.ик.н. инж. Андрей Иванов Андреев Приложната геодезия се изучава и използва след като много добре се усвоят основните курсове

Прочетете повече

КОНЦЕПТЪТ `ПРАЗНОТА` В ЕЗИКОВОТО СЪЗНАНИЕ (върху материал от българския и руския език)

Стефка Петкова-Калева   В книгата се разглеждат проблемите на езиковата репрезентация на концерта `празнота` като един от универсалните за езиковото

Прочетете повече

ОБЩЕСТВОТО И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЧОВЕКА В НЕГО

ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА Настоящата монография е теоретично изследване на социологическия портрет на обществото и функционирането на човека като личност в него.Монографията

Прочетете повече