АЛМАНАХ ИЗВОР ʻ2018 КНИГА XXV

сборник-Изданието е осъществено по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и

Прочетете повече

БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ (1944 – 1956 г.): ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ, ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ, ПРОПАГАНДНИ ОБРАЗИ

ЯМЕН ЪРФАН ДУБАЗ Самостоятелно се открояват статистическите сборници и другите официални статистически издания, от които са извлечени, събрани и систематизирани

Прочетете повече