ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА НАЧАЛНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ

КАЛИНА АЛЕКСИЕВА

В книгата се разглеждат основни дидактични и психологични въпроси, свързани с формирането на начални математически понятия у децата. Представена е дидактическа технология за формиране на понятието число и аритметичните действия събиране, изваждане, умножение и деление и техните свойства.
Предложената методическа система е съобразена с тенденциите за съвременно математическо образование и кореспондира с развитието на математическата компетентност на учениците в началния етап на образованието.
Книгата е предназначена за педагози, начални учители и студенти, и е адресирана към всички, които имат интерес към математиката и нейното преподаване.