ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО МЕТОДИКА, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ИВАЙЛО БУРОВ

Учебният материал, представен в този учебник, е предназначен за студенти от педагогическите направления, както и за такива с педагогическо профилиране, а също така може да бъде полезен за автори на учебници и учебни помагала, създатели на мултимедийни дидактически материали, дипломанти, докторанти и преподаватели, представящи информация и резултати от свои изследвания.