АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА
НЕЛИ ДИМИТРОВА
ДЕНИЦА ЗАГОРЧЕВА-КОЙЧЕВА

Управлението на училището е специфична дейност, чиято основна цел е да осигури качество на образованието, в т.ч. качество на образователния процес и образователните услуги, качество на управлението на институцията и качество на образователната и институционалната среда.