ИЗРАЗЯВАНЕ НА УЧТИВОСТ В БЪЛГАРСКОТО РЕЧЕВО ОБЩУВАНЕ

СТЕФКА НЕДЯЛКОВА АЛЕКСАНДРОВА

Цялостният стремеж на предлаганото в труда изследване е, да обогати общата картина от съвременни проучвания в сферата на учтивостта в българската лингвистика.