УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТА НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА Ефективността на образователно-възпитателната дейност в училище и на контролната/оценъчната дейност за установяване на качеството на образование са

Прочетете повече

ТЕХНИКА И АНТИЦИПАЦИЯ В БАСКЕТБОЛА НА УЧЕНИЦИ 8. – 10. КЛАС

ТЕОДОРА СИМЕОНОВА Преустройството в образователната система чрез въвеждането на нови учебни програми по физическо възпитание и спорт през последните години

Прочетете повече

ПО СЛЕДИТЕ НА ОСМАНСКОТО ЕПИСТОЛАРНО ИЗКУСТВО ИЛМ-Ю ИНША

МИЙРЯМ САЛИМ Монографията представлява изследване, посветено на османското епистоларно изкуство и неговото развитие. Тру-дът е резултат от проучвания върху епистоларни

Прочетете повече

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА БЕЗОПАСНОСТ В ОБХВАТА НА ИЗЛЪЧВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ РАДИОМРЕЖИ

ДРАГОМИР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ Темата за електромагнитното излъчване все още се смята за нещо непознато и мистериозно. Това несъмнено се дължи

Прочетете повече