МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ДИГИТАЛНАТА МАРКЕТИНГОВА АКТИВНОСТ

Ралица Вълчева Янева

Адаптирането на фирмите към тази нова среда и обусловените от нея модели на онлайн бизнеса е свързано със справянето с определени предизвикателства, отнасящи се до промени в подхода на управлението и начина на функционирането им.