ТЕХНИКА И АНТИЦИПАЦИЯ В БАСКЕТБОЛА НА УЧЕНИЦИ 8. – 10. КЛАС

ТЕОДОРА СИМЕОНОВА

Преустройството в образователната система чрез въвеждането на нови учебни програми по физическо възпитание и спорт през последните години и залагането на нови стандарти и образователни изисквания за учебното съдържание и оценяването, изискват въвеждането на научно доказани и ефективни методики при усвояване на учебното съдържание.