Ръководство за картографиране на културно- исторически обекти

Събин Иванов Иванов

За написването на ръководството и за по-нагледно прилагане
на описаните методи в него са използвани като помощни
материали културно-историческите обекти в област Шумен.
Принципът на картографиране е еднакъв за всички обекти,
разкопки и т.н