Графичната подготовка в технологичното обучение и професионално образование

Керанка Велчева

Графичната подготовка намира своето място в рамките на стратегията на българското образование. Разнообразните видове дейности в технологичното обучението и професионално образование водят до необходимостта от усвояване на твърде разнообразни знания и умения с изразена специфика. В тези дейности графичната подготовка има подчертано интегрираща роля. Тя не може да се разглежда самостоятелно, а като необходимост и присъствие във всяка от останалите видове дейности.
Семантичната логика на текста е насочена към търсене на теоретичните и приложни връзки на графичната подготовка в технологичното обучение и професионално образование и произтичащите педагогически проекции и интеграции.
Монографичния труд е адресиран към обучението на бъдещи педагози, учителите, специалистите от сферата на технологичното обучение и професионално образование.