Модел на семинарни упражнения,осигуряващ ефективено обучение по математически анализ

Лиляна Каракашева-Йончева

В монографията е предложен организационен,управленски и методически модел на семинарно упражнение.Книгата е подходяща за подготовка на начинаещите асистенти по математически десциплини във висшето училище,в частност по математически анализ.