ТРОЕТОЧИЯ

Съставител д-р Звезделина Братанова

Новооткрити Кирилови творби в ръкописи, запазени в съвременните библиотеки, музеи и архиви. Не представям подробни описания на сборниците, а само века, през който са били преписани или създадени.