Кибератаки и противодействие

ПЕТЪР КРАСЕНОВ БОЯНОВ Монографията е предназначена за специалисти, студенти, докторанти, софтуерни инженери, преподаватели и държавни служители в областта на начините

Прочетете повече

Интерактивните методи на обучение и мястото им в технологичната култура

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ Технологичното обучение като част от общообразователната подготовка на младите хора има важната мисия да формира у тях технологична

Прочетете повече

Системният подход при проектирането на логистични системи

Красимир Давидов Таня Панайотова Пламен Дянков Учебното пособие е насочено към самостоятелната подготовка на студентите от ШУ „Епископ Константин Преславски‖,

Прочетете повече

Индустриален мениджмънт

Андрей Богданов Пламен Дянков Настоящият учебник е предназначен за студентите от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, специалност „Инженерна логистика“ и

Прочетете повече

Транспортна логистична система за екологичен морфологичен анализ на отпадъци

АНТОН АНТОНОВ Монографичния труд е предназначен за специалисти, докторанти и студенти по специалност „Инженерна логистика“. Съдържанието му е подходящо за

Прочетете повече

Инженерна графика ръководство за упражнения и курсови задачи

проф. д-р инж. Георги Б. Генов доц. д-р инж. Борислав Г. Генов Ръководството за упражнения, курсови задачи и контролни работи

Прочетете повече

Електротехника и електрически машини

СТЕФАН ЖЕЛЕВ Учебникът е предназначен за студентите от Факултета по технически науки на Шу- менския университет „Епископ Константин Преславски“, обучаващи

Прочетете повече