Системният подход при проектирането на логистични системи

Красимир Давидов Таня Панайотова Пламен Дянков Учебното пособие е насочено към самостоятелната подготовка на студентите от ШУ „Епископ Константин Преславски‖,

Прочетете повече

Индустриален мениджмънт

Андрей Богданов Пламен Дянков Настоящият учебник е предназначен за студентите от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, специалност „Инженерна логистика“ и

Прочетете повече

Транспортна логистична система за екологичен морфологичен анализ на отпадъци

АНТОН АНТОНОВ Монографичния труд е предназначен за специалисти, докторанти и студенти по специалност „Инженерна логистика“. Съдържанието му е подходящо за

Прочетете повече

Инженерна графика ръководство за упражнения и курсови задачи

проф. д-р инж. Георги Б. Генов доц. д-р инж. Борислав Г. Генов Ръководството за упражнения, курсови задачи и контролни работи

Прочетете повече

Електротехника и електрически машини

СТЕФАН ЖЕЛЕВ Учебникът е предназначен за студентите от Факултета по технически науки на Шу- менския университет „Епископ Константин Преславски“, обучаващи

Прочетете повече

Годишник на Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ технически науки- Т.V e

Настоящият годишник съдържа доклади изнасяни през 2014 от преподавателите във Факултета по технически науки

Прочетете повече

годишник на шуменският университет „епископ константин преславски“ технически науки- T.IV e

Настоящият годишник съдържа доклади изнасяни през 2013 от преподавателите във Факултета по технически науки

Прочетете повече