Администриране на локални компютърни мрежи

Цветослав Станиславов Цанков

Учебникът засяга и важните интернет протоколи за изграждане на
локална мрежа – IPv4, IPv6, SSH, SSL и др. Необходимостта от протоколи е
очевидна: те позволяват различни компютри от различни доставчици и с
различни работни характеристики да „говорят един и същ език“.