Планиране и управление на собствените приходи на общините чрез симулатори за бюджетиране

ДЕНИЦА ПЕТКОВА ЗАГОРЧЕВА-КОЙЧЕВА

Монографията представя един нов модел за планиране на собствените приходи чрез използване на симулатори при бюджетирането.